Spørgsmål & Svar

Generelle spørgsmål om O.T.O. & Thelema med mere

Har du spørgsmål omkring O.T.O., Thelema, eller dette website? Læs denne side igennem, og finder du ikke dit svar her, eller et andet sted på websitet, så send os en e-mail på oto@oto.dk. Denne side vil blive løbende opdateret, efterhånden som der bliver spurgt på de samme ting, eller når et rigtigt godt spørgsmål bliver stillet. Vær opmærksom på, at denne side kun meget kort beskriver emner, der kan være meget komplekse. Derfor kan mange nuancer, undtagelser og interessante detaljer være udeladt. Vi kan kun anbefale alle, der er interesseret i O.T.O. og Thelema, at dybdegående studere disse emner, for at opnå en mere komplet forståelse af dem.

 Spørgsmål omkring Ordo Templi Orientis (O.T.O.)

Hvad er Ordo Templi Orientis egentligt og hvad laver medlemmerne?

Ordo Templi Orientis, O.T.O., er et broderskab for mænd og kvinder, med rødder i Frimueri og længere tilbage endnu til Tempelridder Ordenens begyndelse i 1108.

Vi har som udgangspunkt intet forhold til hverken Gud eller Djævelen, men arbejder med teksten “Liber AL vel Legis” eller “Lovens Bog”, som åndeligt omdrejningspunkt.

Vores filosofi kaldes Thelema, efter det oldgræske ord for “Vilje”. Vores helligste princip er at finde og udføre vores såkaldte “Sande Vilje” og at hjælpe andre med at udføre deres. På den måde kan man sige at vi ikke lever efter en religions regler, men arbejder på at finde og leve efter vores egne.

Medlemmer af Ordenen gennemgår en række hemmelige optagelsesritualer. Disse ritualer hjælper de enkelte medlemmer med at forstå dem selv, deres plads i verden og deres egne evner bedre. Desuden skaber ritualerne åndelige bånd mellem Ordenens medlemmer, som fremmer det broderlige og søsterlige sammenhold.

Kig eventuellt på denne side for at finde både “Liber AL vel Legis” samt teksten “Liber OZ”. Den sidste er nok den mest præcise redegørelse for de rettigheder vi mener at ethvert menneske besidder.

 Hvornår blev O.T.O. startet?

De første konferencer, der afstedkom O.T.O.’s begyndelse som en moderne organisation, blev afholdt i Europa i 1895. Disse konferencer ledte til starten på tidsskriftet Oriflamme, der senere i 1902 blev O.T.O.’s officielle tidsskrift og nyhedsorgan. I 1906 blev O.T.O.’s færdige forfatning udgivet, og O.T.O.’s manifest fulgte senere. Manifestet så officielt dagens lys i USA i 1919. Vi må her henvise til sider og bøger omkring O.T.O.’s historie, for en mere detaljeret gennemgang.

 Hvad er sammenhængen mellem Aleister Crowley og O.T.O.?

Aleister Crowley blev optaget i O.T.O. i 1910. Han blev udnævnt som national Stormester X° for England og Irland i 1912, og påtog sig det verdensomspændende lederskab som O.H.O. (Ordenens overhoved udadtil) i 1922. Han gennemreviderede Ordenens struktur, ritualer og ceremonier, så de alle stemte overens med principperne i Thelemas Lov.

Hvad er forskellen mellem O.T.O. og M∴M∴M∴?

M∴M∴M∴ (Mysteria Mystica Maxima) blev oprindeligt oprettet som den britiske sektion af O.T.O. under Aleister Crowley som national Stormester. I dag forstås M∴M∴M∴ som den del af O.T.O. der administrerer initieringerne og graderne i O.T.O. fra 0° (Minerval) til og med VII°.

Hvordan er den Gnostisk Katolske Kirke relateret til O.T.O.?

Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), eller den Gnostisk Katolske Kirke, blev indlemmet i O.T.O.’s struktur i 1908. Crowley skrev Den Gnostiske Messe (Liber XV) til E.G.C. og O.T.O. i 1913. E.G.C. accepterede formelt Thelemas Lov i 1920. I dag forstås E.G.C. som repræsenterende den del af O.T.O., der administrerer Den Gnostiske Messe, samt beslægtede kirkelige ritualer.

Er O.T.O. et ”hemmeligt selskab?

Indholdet af O.T.O.’s initieringer, og initierings dokumenter, holdes hemmelige. Identiteten af Ordenens medlemmer er ligeledes fortrolige oplysninger, da medlemskab er en privat sag. O.T.O.’s regler og politikker kræver, at O.T.O. overholder alle love, i de lande og de distrikter, hvor O.T.O. findes.

Behøver jeg være medlem af O.T.O. for at deltage i Den Gnostiske Messe?

De fleste steder behøver man ikke være medlem af O.T.O. for at deltage i den Gnostiske Messe. Den Gnostiske Messe bliver generelt omtalt som “det centrale ritual for O.T.O. både offentligt og privat” og tjener ofte som et kontaktpunkt for dem som er interesserede i at finde ud af mere om Ordenen og dens virke. Visse lokale grupper foretrækker at have en indledende kontakt inden de inviterer udenforstående med til Den Gnostiske Messe. Det er desuden generelt forventet at dem som deltager i Den Gnostiske Messe samtidigt deltager i Eukaristien i slutningen af ceremonien. Vi opfordrer dem som er interesserede i at deltage i Den Gnostiske Messe, til at gøre sig bekendt med ritual teksten før de beslutter sig for om hvorvidt de ønsker at deltage.

 Hvad er forholdet mellem Ordo Templi Orientis og Wicca?

O.T.O. er ikke en Wicca eller hedensk organisation. Dog er medlemskab af O.T.O. ikke uforligneligt med Wicca eller hedenskab. Gerald Gardner, normalt krediteret for at etablere moderne Wicca, var stærkt influeret af Aleister Crowleys arbejde og var initieret i O.T.O.

Hvad er forholdet mellem Ordo Templi Orientis og Frimueri?

O.T.O. var oprindeligt associeret med visse europæiske Frimurer riter, men for længe siden adskilte Ordenen sig helt fra Frimueriet. Det skal nævnes at medlemskab af Frimurer oganisationer ikke er en hindring for medlemskab af Ordo Templi Orientis.

Hvad er forholdet mellem Ordo Templi Orientis og A∴A∴?

O.T.O. har formelle relationer med A∴A∴, men udover det er der tale om to helt forskellige thelemiske organisationer.

Er Ordo Templi Orientis en religion?

Nej. O.T.O. er en religiøs organisation og Magisk broderskab, hvis arbejde udspiller sig inden for den bredere åndelige filosofi kendt some Thelema, som teknisk set ville kunne betegnes som en religion.

Praktiserer medlemmer af jeres Orden “Sort Magi”?

“Sort magi” betragtes ofte som en form for “trolddom” eller “diabolisme” der har til hensigt at forårsage skade på andre væsener. Crowleys opfattelse af “Sort Magi” repræsenterer et mere raffineret billede af dette begreb. Han definerede sort magi som magisk arbejde der ikke tjente aspirantens Sande Vilje og han holdt yderligere fast ved at det ikke kunne være nogens Sande Vilje at sætte sig imod en andens Sande Vilje. Ordenens åndelige teknikker har til hensigt at forbedre de initieredes liv, ikke at forvolde skade på nogen facon. Ingen bliver instrueret af O.T.O. i forbandelser eller nogen anden form for magi beregnet på at forvolde skade på et andet menneske.

Hvordan bliver jeg medlem af O.T.O.?

At blive medlem af O.T.O. er at blive initieret. Skriv til os og fortæl lidt om dig selv og hvorfor du ønsker at slutte dig til Ordenen, så tager vi den derfra.

Skal jeg tro på noget bestemt for at blive medlem af O.T.O.?

Hvis du vælger at blive fuldgyldigt medlem af første grad, vil du skulle kunne erklære at du accepterer Lovens Bog som den står skrevet, uden at ønske at ændre i den. Selv i Minerval graden vil du forpligte dig, i stærke vendinger, til at opretholde de idealer af frihed som Lovens Bog bekendtgør. Dog er måden hvorpå du fortolker dens mening og betydning, helt op til dig.

Jeg er Buddhist, Wiccaner, Kristen etc. Kan jeg fortsætte med det, hvis jeg bliver medlem af O.T.O?

O.T.O. sætter ingen begrænsninger på medlemmers tro eller tilhørsforhold til andre organisationer der ikke forøger at trænge sig ind på O.T.O.s rettigheder og virke. Dog forventes det at medlemmer af de højere grader ikke lader deres arbejde i andre grupper optage for meget af den tid og energi de kan give til deres forpligtelser i O.T.O.

Vil jeg lære Magi i O.T.O.?

Hovedformålet med O.T.O. i den første triade af Grader er at administrere mysterierne (initieringsritualerne) samt at udføre E.G.C. Riterne, ikke at undervise i noget bestemt magisk system eller praksis. Dog vil ritualerne, korrekt forstået, fungere som instruktioner i form af allegori og symboler. Disse instruktioner kan have både praktisk og teoretisk værdi for den der seriøst beskæftiger sig med studiet af Magi. For at hjælpe de initierede med at opdage og forstå lektionerne i deres initiation, udgiver Ordenen grad-specifikt studiemateriale. Udover det, tilbyder flere lokale afdelinger seminarer og workshops der berører mange typer og systemer af Magi, samt relaterede teoretiske emner såsom Qabalah, Yoga , meditation, divination, mytologi, symbolisme samt meget andet.

Hvad er “Thelema”?

Kort beskrevet er Thelema et religiøst-magisk-filosofisk system grundlagt da Aleister Crowley modtog Lovens Bog i 1904. Dens grundprincip kan udtrykkes med sætningerne, “Gør hvad du vil skal være hele Loven.” og “Kærlighed er loven, kærlighed under vilje.”

Hvad er en Thelemit?

Udtrykket “Thelemit” kan tolkes på flere forskellige måder. Selve udtrykket blev opfundet af Francois Rabelais i 1534 e.v. Crowley brugte udtrykket til at omtale alle som havde “accepteret Loven” (dvs. Lovens Bog) og aktivt arbejder inden for de tre Thelemiske Grader(Jordens Mand, De Elskende, Eneboeren). I denne tekst følges Crowleys brug af udtrykket.

Hvordan bliver jeg en Thelemit?

Ved at beslutte dig for at være en og ved at acceptere Thelemas Lov. At acceptere Liber AL som et åndeligt og magisk omdrejningspunkt er implicit i dette, i og med at det ville være paradoksalt at påstå at praktisere Thelema uden denne accept. Hvad du gør ud over dette er helt op til dig selv(“Gør hvad du vil skal være hele Loven”). Der er ingen krav om medlemskap af nogen speciel organisation, eller for den sags skyld at omgås(eller undgå) andre Thelemitter. Ej heller er der krav om nogen særlig rituel praksis. Mange Thelemitter finder dog at medlemskab af en Thelemisk organisation viser sig fremmende i forbindelse med deres eget åndelige arbejde. Der mange sådanne organisationer at vælge imellem, med O.T.O. som den måske største og bedst kendte blandt dem.